José Ignacio

Pérez Fernández

Unibertsitateko

Irakasle Titularra

Euskal Herriko Unibertsitatea

Psikologia Klinikoa eta Osasunaren Psikologia eta Ikerketa Metodologia Saila

NORTASUN

Estudio exploratorio sobre experiencias de transición y destransición de género

Genero trantsizio– eta destrantsizio-esperientziei buruzko esplorazio-ikerketa